Bạn muốn biết những ai đã sở hữu 1 tên miền nào đó mà bạn đang quan tâm. Bạn muốn biết tên miền đó đã sử dụng qua những server nào, hình ảnh các website đã chạy dưới tên miền đó. Hãy sử dụng dịch vụ theo dõi tên miền. Xem chi tiết tại đây: http://www.sgc.vn/2012/02/10/theo-doi-ten-mien/

Advertisement